Aircondition

Cold%20Weather%20Thermometer[1]
Mange har et ønske om å få litt kjøling i arealer som er svært utsatt for oppvarming av solen. Dette kan være soverom eller oppholdsrom.
Bedrifter:
Mange bedrifter har et behov for kjøling i forbindelse med server-rom, møtelokaler og arealer med oppvarming fra solen for å holde temperaturen på et fornuftig nivå.
Dette kan vi hjelpe til med å kartlegge og tilpasse til den enkeltes behov.