Service aircondition

Alle varmepumper må ha service med ulike intervaller.k5747719[1]

En service utført av våre teknikere betyr at:

  • Anlegget blir rengjort inne og ute etter behov.
  • Alle elektriske tilskruinger blir ettergått.
  • Gasskoblinger blir kontrollert
  • Trykket blir målt.
  • Temperaturer blir målt.

De forskjellige målingene gir et bilde av hvordan “helsen” til varmepumpen er.

De som har fått installert en aircondition  har selv ansvar for å rengjøre støvfiltrene med jevne mellomrom. Som en tommelfingerregel vil en støvsuging hver 3-4 uke være tilstrekkelig. Dersom filteret blir skittent av fett kan det med jevne mellomrom være behov for å rengjøre filtrene med såpe og vann.

Bestill service: Send E-post og vi tar kontakt