Avfukter

AirconditionAvfukteren tørker luften slik at det blir en lavere relativ fuktighet i luften. Dette forebygger og minsker oppkomsten av mugg, bakterier og lukter. Fuktigheten kondenseres bort i stedet for å varmes bort. Avfukteren er utstyrt med en hygrostat slik at den relative fuktigheten forblir konstant, og den slår seg på/av når det trengs. En stor vannbeholder gjør at avfukteren kan gå lenge uten å tømmes. Det kan også kobles til en slange slik at vannet automatisk føres vekk (ekstrautstyr).

Fukt.

Det er ikke vannet i seg selv som gir helseskade, men fukt i materialene. Muggsopper gir fra seg allergiaktive stoffer (allergener) og de produserer mykotoksiner som er giftstoffer som kan påvirke helsen på ulike måter.

Fuktskader med risiko for muggsoppvekst kan ha mange årsaker. Vanlige er lekkasjer og kondens.

Mange klager over for tørr luft inne. Når man måler luftfuktigheten, viser det seg gjerne at den er høy nok og kanskje for høy. Når luften føles for tørr, er det en følelse som oppstår når slimhinnene irriteres. Den vanligste årsaken til det er irriterende svevestøv i luften, altså ofte for dårlig renhold. Økes luftfuktigheten kunstig, kan det føles mer behagelig, men det gir ikke noe bedre inneklima.

Ideelt skal luftfuktigheten være mellom 20 og 50 prosent relativ luftfuktighet (RF). RF er et mål på hvor mye vanndamp luften inneholder og angis i prosent. RF er normalt lavere om vinteren enn om sommeren , men lavere RF enn 20% er ikke helseskadelig. Høyere luftfuktighet kan derimot virke uheldig. Høy luftfuktighet inne gir risiko for kondens og fuktskade spesielt i den kalde årstid.

Luftfuktighet inne er helt avhengig av hvordan uteluften er. Er det høy luftfuktighet ute, blir den også høy inne. Om vinteren er uteluften kald og da kan den ikke holde på mye fuktighet, Derfor blir inneluften tørrere når det er kaldt ute.

Luftfuktighet kan måles på forskjellige måter. Vanlig er hygrometre, men mange av dem er svært upålitelige. Digitale målere er blitt overkommelige i pris og er pålitelige.

(RF=Relativfuktighet)