Hva er en varmepumpe?

En varmepumpe henter varme fra luft, jord, fjell, grunnvann eller sjø. Ved hjelp av en mindre mengde elektrisitet avgis varmen med høyere temperatur. Prinsippet er ikke mer mystisk enn et kjøleskap. Det er samme type teknologi, men med den forskjell at en varmepumpe henter varme utenfor boligen og transporterer den inn.
Ved hjelp av en kilowattime tilført elektrisitet henter varmepumpen rundt to ekstra kilowattimer fra omgivelsene, altså en varmefaktor på tre. Ytelsen kan faktisk bli enda bedre i mange tilfeller.

Hva er en inverterstyrt varmepumpe?

En inverter hjelper varmepumpen å bruke mindre energi.
Inverteren kontrollerer hastigheten på kompressoren i ute-delen ved å hele tiden endre frekvensen. Varmepumper med invertere justerer hele tiden flyten av kjølevæske i system etter hvert som temperaturen endrer seg. Dette reduserer energitap og kostnader, samtidig som dette bedre sikrer at temperaturen inne holdes komfortabel.

I tillegg gjør inverteren på en varmepumpe at innstilt temperatur nåes inntil 30% raskere enn varmepumper uten inverter. Man unngår også de start/stopp som en vanlig pumpestyring gir, og man får mindre slitasje på utstyret.

En inverterstyrt varmepumpe starter alltid på laveste hastighet. Dermed blir også det elektriske anlegget mindre belastet. Spesielt i eldre hus er dette en fordel.

Hvor stor bør en varmepumpe være?

For å få en maksimal av varmepumpen, bør den dimensjoneres til å ta 50-60 prosent av oppvarmingen de kaldeste dagene i året. Da vil varmepumpen normalt kunne dekke 90 prosent av oppvarmingsbehovet.

Vedlikeholdskostnader og levetid

Kompressoren er den kostbare slitedelen. Andre reservedeler er ikke kostnadskrevende i samme størrelsesorden. Det dreier seg om termostater, pressostater (trykkbrytere) og ekspansjonsventiler.

Kompressoren holder vanligvis 15-20 år, avhengig av gangtid og driftsbetingelser. Resten av varmepumpen kan ha mye lengre levetid.
Vedlikeholdskostnadene består i elektrisitet til drift og service. Kompressoren må skiftes etter normalt ca. 15 år, avhengig av gangtid. På noen varmepumper koster kompressorskifte 5000 til 10.000 kroner. Enkelte rørdeler bør skiftes etter ca. 20 år.