Service varmepumpe

ManometerAlle varmepumper må ha service med ulike intervaller.

En service utført av våre teknikkere betyr at:

  • Anlegget blir rengjort inne og ute etter behov.
  • Alle elektriske tilskruinger blir ettergått.
  • Gasskoblinger blir kontrollert
  • Trykket blir målt både i varme- og kjøle-drift.
  • Temperaturer blir målt.

De forskjellige målingene gir et bilde av hvordan “helsen” til varmepumpen er.

Luft/luft

De som har fått installert en varmepumpe har selv ansvar for å rengjøre støvfiltrene med jevne mellomrom. Som en fingertommelregel vil en støvsuging hver 2-3 uke være tilstrekkelig. Dersom filteret blir skittent av fett kan det med jevne mellomrom være behov for å rengjøre filtrene med såpe og vann.

Luft/Vann

Her er det ikke noen filtre som må rengjøres, men det er behov for service på lik linje med luft/luft-utgaven.

Bestill service: Send E-post og vi tar kontakt