Ventilasjonsservice

Service og vedlikehold vil alltid være nødvendig for å sikre økonomisk drift av ventilasjonsanlegget.

Vi kan tilby serviceavtale på ventilasjonsanlegget deres. Send en E-post og vi tar kontakt.

 • Regelmessig service og vedlikehold reduserer risikoen for havari, øker levetiden og sikrer at ventilasjonsanlegget virker som det skal.
 • Mange bygg har dessverre anlegg som ikke virker som de skal.
 • Et ventilasjonsanlegg trenger regelmessig filterskifte og rengjøring.
 • Alt for ofte er automatikken ute av funksjon og/eller filtre og varmegjenvinnerne er tette.
  • Mange velger allikevel å ikke kontakte en servicetekniker for å utbedre feilen.
  • Det går ofte så lang tid at deler går i stykker før service blir tilkalt.
 • Regelmessig ettersyn er viktig for å ha full glede av anlegget.
  • Ved tette eller ødelagte filtre forurenses inneklimaet mye fortere.
  • Forurensning og støv fra uteluft blir blåst rett inn uten filtrering.
 • Går varmegjenvinnerne tette gir dette et høyere energiforbruk.

Det er god økonomi å ha regelmessig service og full nytte av ventilasjonsanlegget, kontra å kjøre det til havari.

Ventilasjon

KONTROLL OG MÅLING.

Vi utfører kontroll og måling av ventilasjon og bygg. Har du behov for tilstandskontroll av anleggene dine har vi utstyr som kan hjelpe deg med dette.
Vi kan utføre følgende målinger:

 • CO2
 • Luftfuktighet
 • Luftmengder
 • Temperatur

Etter måling får du en statusrapport med anbefalinger fra oss om videre behov for tiltak.

INNREGULERING

Ombygging og bruksendring av et rom gjør at behov og bruk av et ventilasjonsanlegg endrer seg. Man lager gjerne nytt møterom av et kontor og lignende.

Luftmengede blir regulert av 3 dimensjonerende kriterier i henhold til byggeforeskriftene.

 1. Areal
 2. Avgassing fra bygningsmaterialer
 3. Antall personer

I  tilegg kan varme og kjøleberegning påvirke luftmengden.

Når arealet blir omdisponer må ventilasjonsanlegget innreguleres på nytt for å oppfylle de krav som settes.