Montering

Husk at all montering skal utføres av personell som har godkjent F-gass kurs.

Her er noen detaljer man da bør tenke på når man velger stedet der innedelen skal monteres:

 • For enklest mulig montering så bør den plasseres på yttervegg p
 • Standard innedeler som er de vi er mast vant til å se skal monteres høyt oppe på veggen.
 • Det er egne modeller som er produsert for å stå på eller like over gulvet.
 • Som et grunnregel bør den plasseres i det største rommet der man trenger mest varme og høyest temperatur.
 • Den bør ikke plasseres helt i nærheten av der man sitter, eller der hvor en oppholder seg mest. Det kommer lit
  t sus fra viften, noe som kan høres når huset er helt stille.
 • Den skal helst ikke plasseres bak noen form for hindring, som spisebord eller andre møbler. Dette vil hindre varmluften fra å bli spredt ut på en god måte.Trappefunksjon2

Her er noen detaljer man bør tenke på når man velger stedet der utedelen skal monteres:

 • Utedelen skal helst plasseres på murvegg for å hindre transport av lyd inn i huset.
 • Det fins egne bakkestativer dersom man ikke har tilgjengelig murvegg.
 • Egne løsninger for montering på trevegg, f eks på hytter.
 • Det fins også egne stativer for takmontering.